Werken als werknemer

Is je hoofdactiviteit studeren en is je job daaraan ondergeschikt, dan kan je in principe met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten werken. Het voordeel van zo’n studentencontract is dat elke partij de overeenkomst vrij soepel, met een korte opzeggingstermijn, kan beëindigen en dat je ouders minder kans hebben om hun belastingvermindering te verliezen. Een studentencontract is altijd tijdelijk, de maximale duur bedraagt 12 maanden.

Wat staat er op je loonbrief?

 BRUTOLOON (staat vermeld in je contract)
– RSZ-bijdrage (13,07%) of solidariteitsbijdrage (2,71%)
 = (BRUTO)BELASTBAAR
– bedrijfsvoorheffing (voorschot op de personenbelasting)
 = NETTOLOON (wat je effectief ontvangt)

Je werkgever moet je minstens het wettelijke minimumloon betalen.