Werken als werknemer

Is je hoofdactiviteit studeren en is je job daaraan ondergeschikt, dan werk je met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten ( studentencontract). Het voordeel van een studentencontract is dat elke partij de overeenkomst vrij soepel, met een korte opzeggingstermijn, kan beëindigen en dat je ouders minder kans hebben om hun belastingvermindering voor kinderen ten laste te verliezen.

Werk je langer dan 12 maanden ononderbroken bij dezelfde werkgever, dan kan je niet meer tewerkgesteld worden met een studentencontract bij die werkgever.

Wat staat er op je loonbrief?

 BRUTOLOON (staat vermeld in je contract)
– sociale zekerheidsbijdragen (13,07%) of solidariteitsbijdrage (2,71%)
 = (BRUTO)BELASTBAAR
– bedrijfsvoorheffing (voorschot op de personenbelasting)
 = NETTOLOON (wat je effectief ontvangt)

Je werkgever moet je minstens het wettelijke minimumloon betalen.