Sociale zekerheid

Als algemene regel geldt dat elke tewerkstelling onderworpen is aan de sociale zekerheid. Dat betekent dat zowel je werkgever als jijzelf sociale zekerheidsbijdragen (RSZ-bijdragen) moeten betalen. Deze bijdragen (13,07%) worden afgehouden van je brutoloon en verdeeld onder de ziekteverzekering, de pensioenen, de werkloosheidskas, …

Als je werkt met een studentencontract kan je per kalenderjaar 475 uren werken zonder sociale zekerheidsbijdragen. Er wordt dan slechts een solidariteitsbijdrage van 2,71% van je brutoloon afgehouden, maar geen bedrijfsvoorheffing. Hierdoor is je nettoloon gelijk aan je brutoloon, verminderd met 2,71%.

Het aantal uren dat je kan werken met afhouding van de solidariteitsbijdrage heet het ‘studentencontingent’. Op student@work kan je zien hoeveel uren er al door je werkgever(s) zijn geregistreerd.

Voor de berekening van de 475 arbeidsuren tellen enkel de uren mee die je effectief hebt gewerkt (bv. de uren voor een betaalde feestdag worden niet van je contingent afgetrokken, maar je ontvangt wel het loon verminderd met de solidariteitsbijdrage).

Werk je meer dan 475 uren, dan wordt je tewerkstelling vanaf het 476ste uur onderworpen aan de volledige sociale zekerheidsbijdragen (13,07%). Deze worden automatisch van je brutoloon afgehouden. Je opent hierdoor een aantal rechten die de bijdrage grotendeels compenseren (bv. vakantiegeld).

Je bent niet verplicht om de 475 arbeidsuren eerst op te gebruiken. Je kan, in overleg met je werkgever, ervoor kiezen om eerst aan de slag te gaan met de volledige sociale zekerheidsbijdragen en pas tijdens de zomervakantie de 475 arbeidsuren met solidariteitsbijdrage in te zetten.

Je kan studentenarbeid met solidariteitsbijdrage combineren met:

  • studentenarbeid met volledige sociale zekerheidsbijdragen;
  • maximum 25 dagen in de socio-culturele sector en bij sportmanifestaties;
  • maximum 2 aaneensluitende dagen en maximum 50 dagen per jaar als gelegenheidswerknemer in de horeca; 
  • werken in een ander statuut (bv. als werknemer, zelfstandige, met dienstencheques, gelegenheidsarbeider in land- en tuinbouw, …).

Let op!  Als je werkt tijdens je studies, kan dit gevolgen hebben voor je kinderbijslagGroeipakket en voor de belastingen.