Werken als zelfstandige

Oefen je naast je studies een zelfstandige activiteit uit, dan kan je het statuut ‘student-zelfstandige’ aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds als je:

  • tussen 18 en 25 jaar bent;
  • ingeschreven bent in een Belgische of buitenlandse erkende onderwijsinstelling voor minstens 27 studiepunten met het oog op het behalen van een erkend diploma, tenzij je een thesis of een verplichte stage afwerkt (uiterlijk tot het indienen van je thesis of het beëindigen van je stage én uiterlijk tot het einde van het academiejaar);
  • deelneemt aan de examens (voor minstens 27 studiepunten), tenzij je onderwijsinstelling je ondernemingsproject begeleidt (statuut student-ondernemer).

Het voordeel van dit statuut is dat je kan genieten van een voordelige bijdrageregeling en fiscale regeling.

Meer informatie