Kinderbijslag (domicilie Brussel)

De 240-urengrens die geldt bij werknemers is ook van toepassing voor studenten die hun domicilie hebben in Brussel en werken als zelfstandige. Bij een zelfstandige is het aantal gewerkte uren soms moeilijk te bepalen, daarom gelden volgende regels:

  • betaal je als student geen sociale bijdragen, dan heb je automatisch recht op kinderbijslag;
  • betaal je een verminderde sociale bijdrage, dan zal je kinderbijslag ontvangen als je op eer kan verklaren dat je de 240 uren per kwartaal niet hebt overschreden of zal overschrijden. Je dossier kan worden herzien als nadien blijkt dat die verklaring fout was;
  • betaal je bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep, dan is er nooit recht op kinderbijslag.