Sociale zekerheid

Heb je als ‘student-zelfstandige’ een inkomen dat lager is dan het minimuminkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep, dan geniet je van een voordelige bijdrageregeling:

  • je moet geen sociale bijdragen betalen als je nettobelastbaar jaarinkomen lager is dan € 6 996,89;
  • je betaalt een verminderde bijdrage van 20,50% op het gedeelte van het inkomen tussen € 6 996,89 en
    € 13 993,78.

Is je nettobelastbaar inkomen in 2020 gelijk aan of hoger dan € 13 993,78 of heb je niet het statuut van ‘student-zelfstandige’, dan betaal je sociale bijdragen zoals elke zelfstandige in hoofdberoep op je volledige inkomen als zelfstandige.