Met vrijstelling

Je kan een vrijstelling van beschikbaarheid voor een studie in het hoger onderwijs krijgen als je beantwoordt aan de algemene voorwaarden:

  • je beschikt niet over een diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig of hoger is dan een diploma van het hoger onderwijs of
    je hebt een diploma of getuigschrift van het hoger onderwijs dat volgens de VDAB weinig kansen biedt op de arbeidsmarkt of verouderd is, naar jobs leidt die je niet meer kan uitoefenen door medische, psychische of psychosociale problemen of doordat je minstens 3 jaar aan een stuk niet gewerkt hebt;
  • je beëindigde je studies of leertijd minstens 2 jaar op de dag dat je de vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt.

Afhankelijk of je een erkende of niet-erkende studie kiest, zijn er nog bijkomende voorwaarden.

Hou er rekening mee dat het bedrag van je werkloosheidsuitkering tijdens je studieloopbaan kan wijzigen. Neem hiervoor contact op met de RVA of je uitbetalingsinstelling (vakbond/Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen). Je kan je werkloosheidsuitkering combineren met een studietoelage van de Vlaamse overheid, maar niet met kinderbijslag.

Je kan ten vroegste 3 maanden vóór de start van de studie een vrijstelling aanvragen. Vraag elk academiejaar tijdig je verlenging aan.