Vrijstelling van beschikbaarheid

Met een vrijstelling van beschikbaarheid behoud je je uitkering tijdens je studie, hoef je niet op zoek te gaan naar werk en moet je niet ingaan op werkaanbiedingen.

Er zijn een aantal algemene voorwaarden waaraan je moet voldoen voor VDAB en Actiris:

 • je bent ingeschreven bij VDAB of Actiris als niet-werkende werkzoekende;
 • je ontvangt een werkloosheidsuitkering;
 • je bent bereid om met een volledig leerplan en op regelmatige basis een dagopleiding te volgen;
 • je bent ingeschreven voor minimum 27 studiepunten;
 • je beschikt niet over een diploma of getuigschrift hoger onderwijs
  of
  je hebt wel een diploma en voldoet aan de uitzonderlijke voorwaarden die werden opgesteld door VDAB of Actiris;
 • je slaagt voor een screening die nagaat of je geschikt bent voor de gekozen studie;
 • de aanvraag voor een vrijstelling van beschikbaarheid moet ingediend zijn vóór het aanvatten van de studie en vóór de start van elk academiejaar.

Afhankelijk van je domicilieadres zijn er bijkomende voorwaarden.

Domicilie in Vlaanderen

Je kan in aanmerking komen voor een extra financieel voordeel (bv: tussenkomst voor vervoerskosten, studiegeld, kinderopvang, studiemateriaal) als VDAB de door jou gekozen opleiding erkent. VDAB bepaalt welke studies in jouw regio in aanmerking komen.

Let op! Voor het volgen van een erkende opleiding moet je nog over minstens 90 studiepunten leerkrediet beschikken (of 75 studiepunten leerkrediet als je er nog 15 dubbel kan terug verdienen).

Domicilie in Brussel

Actiris kan de vrijstelling enkel toekennen als de studies worden georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse of Franse gemeenschap. Actiris geeft de voorkeur aan studies die leiden tot een knelpuntberoep.