Inschrijving wijzigen

Je kan je studieprogramma wijzigen (meer of minder studiepunten opnemen) en/of veranderen van studierichting.

Kinderbijslag/Groeipakket
Je hebt recht op kinderbijslag/Groeipakket als student:

  • zolang je nog geen 25 jaar bent en er tijdens het volledige academiejaar minstens 27 studiepunten opgenomen blijven (uitzondering: diplomajaar) en
  • je als student ingeschreven blijft.

Om ononderbroken Groeipakket (domicilie in Vlaanderen) te ontvangen, moet je vóór het einde van de maand  volgend op je uitschrijving, voor een nieuwe opleiding inschrijven.

Om ononderbroken kinderbijslag (domicilie in Brussel) te ontvangen, moet je in dezelfde maand van je uitschrijving, je inschrijven voor een nieuwe opleiding.

Verminder je je studiepunten onder de 27, dan kan je geen kinderbijslag/Groeipakket als student meer ontvangen.

Ben je in Vlaanderen gedomicilieerd, dan kan je echter wel Groeipakket als schoolverlater ontvangen gedurende maximum 12 maanden. Als je later in het academiejaar toch de 27 studiepuntennorm haalt, dan worden je reeds opgenomen maanden als schoolverlater van dat academiejaar teruggezet.

Studietoelage van de Vlaamse overheid
Het aantal studiepunten dat op 30 juni van het huidige academiejaar als opgenomen wordt beschouwd, is bepalend voor je studietoelage. Wijzigingen in de loop van het academiejaar kunnen dus aanleiding geven tot een bijbetaling of gedeeltelijke terugvordering van je studietoelage. Als er geen 27 studiepunten opgenomen zijn, heb je geen recht meer op een studietoelage en wordt deze volledig teruggevorderd. Je behoudt het recht om verminderd studiegeld als (bijna-) beursstudent te betalen.

Studiegeld
Het bedrag van het studiegeld varieert naargelang het aantal opgenomen studiepunten, de datum van wijziging van je inschrijving, … Je kan een deel van het studiegeld terugkrijgen of moeten bijbetalen.