Inschrijving wijzigen

Je kan je studieprogramma wijzigen (meer of minder studiepunten opnemen) en/of veranderen van studierichting.

Kinderbijslag/Groeipakket
Je hebt recht op kinderbijslag/Groeipakket als student:

  • zolang je nog geen 25 jaar bent en er tijdens het volledige academiejaar minstens 27 studiepunten opgenomen blijven (uitzondering: diplomajaar of ernstige ziekte) en
  • je als student ingeschreven blijft.
    Om ononderbroken kinderbijslag/Groeipakket te ontvangen, moet je vóór het einde van de maand na je uitschrijving voor een nieuwe opleiding inschrijven.

Verminder je je studiepunten onder de 27, dan kan je geen kinderbijslag/Groeipakket als student meer ontvangen.

Studietoelage van de Vlaamse overheid
Het aantal studiepunten dat op 30 juni van het huidige academiejaar als opgenomen wordt beschouwd, is bepalend voor je studietoelage. Wijzigingen in de loop van het academiejaar kunnen dus aanleiding geven tot een bijbetaling of (gedeeltelijke) terugvordering van je studietoelage. Als er geen 27 studiepunten opgenomen zijn, heb je geen recht meer op een studietoelage en wordt deze volledig teruggevorderd (uitzondering: diplomajaar of ernstige ziekte). Je behoudt het recht om verminderd studiegeld als (bijna-) beursstudent te betalen.

Studiegeld
Het bedrag van het studiegeld varieert naargelang het aantal opgenomen studiepunten, de datum van wijziging van je inschrijving, …