Verminder je je studiepunten onder de 27, dan kan je vanaf de maand nadien geen kinderbijslag als student meer ontvangen. Je kan dan echter wel kinderbijslag als schoolverlater ontvangen gedurende maximum 360 dagen als je je inschrijft als werkzoekende bij Actiris én op voorwaarde dat je niet meer werkt dan 240 uur per trimester.