Verminder je je studiepunten onder de 27, dan kan je vanaf de maand nadien geen Groeipakket als student meer ontvangen. Je kan dan echter wel Groeipakket als schoolverlater ontvangen gedurende maximum 12 maanden. Alleen als je later in het academiejaar toch de 27 studiepuntennorm haalt, worden je reeds opgenomen maanden als schoolverlater van dat academiejaar teruggezet.