Stoppen met studeren

Wanneer je als student volledig uitschrijft bij je onderwijsinstelling en gedurende hetzelfde academiejaar geen nieuwe inschrijving neemt, heb je de studies stopgezet.

Vanaf dat moment kan je niet meer werken met een studentencontract.

VDAB/Actiris

Schrijf je na je uitschrijving onmiddellijk in bij de VDAB (domicilie Vlaanderen) of Actiris (domicilie Brussel) als werkzoekende. Elke schoolverlater moet immers een beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen alvorens recht te hebben op een uitkering.

Tijdens deze periode moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Als je tijdens je beroepsinschakelingstijd opnieuw begint te studeren, vervalt meestal de reeds doorlopen beroepsinschakelingstijd. Heb je je beroepsinschakelingstijd volledig voltooid en hervat je de studies, dan moet je deze nadien niet opnieuw doorlopen.

Let op! Ben je na het doorlopen van je beroepsinschakelingstijd ouder dan 25 jaar, dan heb je geen recht op een uitkering.

Kinderbijslag/Groeipakket

Domicilie in Vlaanderen

Van zodra je bent uitgeschreven als student, eindigt je recht op Groeipakket als student op het einde van die maand.

De maand nadien het je recht op Groeipakket als schoolverlater:

  • zolang je geen 25 jaar bent én
  • je niet meer werkt dan 80 uur per maand én
  • je niet werkt als zelfstandige in hoofdberoep én
  • je geen sociale uitkering ontvangt (inclusief beroepsinschakelingsuitkering).

Je krijgt hiervoor een krediet van 12 maanden dat je in verschillende periodes mag inzetten. Eens je jouw krediet hebt uitgeput, heb je geen recht meer op Groeipakket als schoolverlater.

Domicilie in Brussel

Je ontvangt geen kinderbijslag meer als student vanaf de maand na uitschrijving.

Als je na je uitschrijving onmiddellijk inschrijft bij Actiris als werkzoekende, kan je maximaal 360 dagen kinderbijslag als werkzoekende schoolverlater ontvangen:

  • zolang je geen 25 jaar bent én
  • je inkomen niet hoger is dan € 551,89 bruto per maand (index september 2018).

Studietoelage van de Vlaamse overheid
Je studies stopzetten heeft gevolgen voor het aantal studiepunten dat als opgenomen wordt beschouwd. Hierdoor kan je studietoelage geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd. Je behoudt het recht om verminderd studiegeld als (bijna-) beursstudent te betalen.

Studiegeld
Afhankelijk van het tijdstip van uitschrijven, kan je een deel van je studiegeld terugkrijgen.

Ziekteverzekering
Tijdens je beroepsinschakelingstijd en voor zover je nog niet werkt, blijf je als persoon ten laste van je ouder(s) ingeschreven bij het ziekenfonds. Zodra je begint te werken of zodra je beroepsinschakelingstijd is afgelopen, moet je zelf aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze.