Stoppen met studeren

Wanneer je als student volledig uitschrijft bij je onderwijsinstelling en gedurende hetzelfde academiejaar geen nieuwe inschrijving neemt, heb je de studies stopgezet.

Vanaf dat moment kan je niet meer werken met een studentencontract.

VDAB/Actiris

Schrijf je na het stopzetten van je studies onmiddellijk in bij VDAB (domicilie Vlaanderen) of Actiris (domicilie Brussel) als werkzoekende.
Elke schoolverlater moet immers een beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen en 2 positieve evaluaties van de geleverde inspanningen krijgen alvorens een aanvraag voor inschakelingsuitkeringen te kunnen indienen. Tijdens je beroepsinschakelingstijd moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en effectief op zoek gaan naar werk.

Als je tijdens je beroepsinschakelingstijd opnieuw begint te studeren, vervalt meestal de reeds doorlopen beroepsinschakelingstijd. Heb je je beroepsinschakelingstijd volledig voltooid en hervat je de studies, dan moet je deze nadien niet opnieuw doorlopen.

Let op! Ben je na het doorlopen van je beroepsinschakelingstijd ouder dan 25 jaar, dan heb je geen recht op een uitkering. Uitzonderingen zijn mogelijk.

Kinderbijslag/Groeipakket

Studietoelage van de Vlaamse overheid
Je studies stopzetten kan gevolgen hebben voor het aantal studiepunten dat als opgenomen wordt beschouwd. Hierdoor kan je studietoelage geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd. Je behoudt het recht om verminderd studiegeld als (bijna-) beursstudent te betalen.

Studiegeld
Afhankelijk van het tijdstip van uitschrijven, kan je een deel van je studiegeld terugkrijgen.

Ziekteverzekering
Zodra je 25 jaar bent of een eigen inkomen hebt, kan je niet meer als persoon ten laste van je ouder(s) ingeschreven zijn bij het ziekenfonds, maar moet je zelf aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze.