Disclaimer

De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld door de redactie van “Centen voor Studenten”. De redactie engageert zich om de informatie op deze website volledig, correct en tijdig aan te leveren.

De redactie van “Centen voor Studenten” is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

English

The information on this website has been edited as careful as possible by the editors of the Dutch booklet “Centen voor Studenten”. The editorial office strives to deliver and edit the content of the website as complete, correct and timely as possible.

The editors of “Centen voor Studenten” are not responsible for the content of websites of external organisations to which is referred.