Leefloon van het OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) erkent studenten als een specifieke doelgroep. Als je financieel niet meer wordt gesteund door je ouder(s) en je onvoldoende of geen inkomen hebt, kan je een leefloon aanvragen om te studeren.
Het betalen van je levensonderhoud en studies valt in principe onder de onderhoudsplicht van je ouders. Als je ouder(s) deze verplichting niet nakomen, kan het OCMW je een leefloon uitkeren.
Ook als je nog thuis woont, maar je ouder(s) hebben een beperkt inkomen, kan je in aanmerking komen voor een leefloon.
Dat betekent niet dat studeren met leefloon een recht is. Het OCMW heeft hierin een grote beslissingsvrijheid. Je moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen.

Maatregelen COVID-19.

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis heeft de regering een budget vrijgemaakt om de OCMW’s toe te laten hulp te bieden aan de meest kwetsbare mensen.
De OCMW’s zullen materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp verlenen aan personen, die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven die verband houden met medische zorgen, niet meer kunnen betalen omwille van de COVID-19 crisis.
Daarom wordt aan elke begunstigde van een sociale bijstandsuitkering een premie van € 50 toegekend om de gevolgen van de COVID-19 crisis draaglijker te maken.

Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn of op welke tussenkomst jij recht hebt, neem dan contact op met het OCMW van jouw gemeente.

Concreet

Meer informatie