Leefloon van het OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) erkent studenten als een specifieke doelgroep. Als je financieel niet meer wordt gesteund door je ouder(s) en je onvoldoende of geen inkomen hebt, kan je een leefloon aanvragen om te studeren.
Het betalen van je levensonderhoud en studies valt in principe onder de onderhoudsplicht van je ouders. Als je ouder(s) deze verplichting niet nakomen, kan het OCMW je een leefloon uitkeren.
Ook als je nog thuis woont, maar je ouder(s) hebben een beperkt inkomen, kan je in aanmerking komen voor een leefloon.
Dat betekent niet dat studeren met leefloon een recht is. Het OCMW heeft hierin een grote beslissingsvrijheid. Je moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen.

Concreet

Meer informatie