Studievoorwaarden

Je volgt een financierbare opleiding
Je kan een studietoelage ontvangen voor het behalen van 2 bachelordiploma’s, 1 masterdiploma, 1 schakelprogramma, 1 voorbereidingsprogramma en 1 specifieke lerarenopleiding als vervolgopleiding aan een hogeschool of universiteit.

Voor een voorbereidingsprogramma op een vervolgopleiding (bv. BanaBa, ManaMa, …) en voor de vervolgopleidingen zelf, kan je geen studietoelage krijgen.

Als je een financierbare opleiding (bv. een master) combineert met een voorbereidingsprogramma op een vervolgopleiding of een vervolgopleiding, dan is er geen recht op een studietoelage voor de financierbare opleiding tenzij je voor deze financierbare opleiding in je diplomajaar zit.

Je studeert met een diplomacontract
Je komt enkel in aanmerking als je ingeschreven bent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar). Studiepunten die je opneemt met een credit- of examencontract geven geen recht op een studietoelage.

Je hebt nog studietoelagekrediet
Je hebt recht op een studietoelage voor zover je over studietoelagekrediet beschikt:

  • als je voor het eerst in het hoger onderwijs bent ingeschreven, krijg je een startkrediet van 60 studiepunten;
  • de volgende academiejaren is je studietoelagekrediet gelijk aan het aantal studiepunten waarvoor je in het voorgaande studiejaar een credit hebt behaald (met een maximum van 60 studiepunten);
  • als je onvoldoende studietoelagekrediet hebt, wordt je jokerkrediet aangesproken (= reserve van 60 studiepunten voor je volledige studieloopbaan).

Je hebt je verwervingsgrens nog niet bereikt
Je kan maar voor een beperkt aantal studiepunten een studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangen. Er is een limiet op het aantal verworven (= geslaagde) studiepunten waarvoor je binnen een opleiding een studietoelage kan krijgen:

  • voor het behalen van je eerste bachelordiploma, kom je in aanmerking voor een studietoelage voor zover je nog geen 240 studiepunten voor bacheloropleidingen hebt verworven (en maximaal tot aan die grens van 240);
  • voor het behalen van je  tweede bachelordiploma kom je in aanmerking voor een studietoelage voor zover je nog geen 420 verworven studiepunten hebt;
  • voor het behalen van je eerste masterdiploma is deze grens gelijk aan het ‘normaal’ totaal aantal masterstudiepunten van de masteropleiding die je in het jaar van aanvraag volgt, plus 30.
    Bv. volg je momenteel een masteropleiding van 60 studiepunten, dan bedraagt je verwervingsgrens 90 studiepunten.