Studievoorwaarden

Je volgt een financierbare opleiding
Je kan een studietoelage ontvangen voor het behalen van 2 bachelordiploma’s, 1 masterdiploma, 1 schakelprogramma, 1 voorbereidingsprogramma en 1 specifieke lerarenopleiding als vervolgopleiding aan een hogeschool of universiteit.

Voor een vervolgopleiding (bv. BanaBa, ManaMa, postgraduaat, …) en de voorafgaande voorbereidingsprogramma’s kan je geen studietoelage krijgen.

Je studeert met een diplomacontract
Je komt enkel in aanmerking als je ingeschreven bent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar). Studiepunten die je opneemt met een credit- of examencontract geven geen recht op een studietoelage.

Als je tijdens het academiejaar je inschrijving wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor je studietoelage.

Je hebt nog studietoelagekrediet
Je hebt recht op een studietoelage voor zover je over studietoelagekrediet beschikt:

  • als je voor het eerst in het hoger onderwijs bent ingeschreven, krijg je een startkrediet van 60 studiepunten;
  • de volgende academiejaren is je studietoelagekrediet gelijk aan het aantal studiepunten waarvoor je in het voorgaande studiejaar een credit hebt behaald (met een maximum van 60 studiepunten);
  • als je onvoldoende studietoelagekrediet hebt, wordt je jokerkrediet aangesproken (= reserve van 60 studiepunten voor je volledige studieloopbaan).

Je hebt je verwervingsgrens nog niet bereikt
Voor het behalen van je eerste bachelordiploma kom je in aanmerking voor een studietoelage voor zover je nog geen 240 studiepunten voor bacheloropleidingen hebt verworven (voor de bachelor verpleegkunde is dit 300 studiepunten).
Voor het behalen van een tweede bachelordiploma, wordt er voortgebouwd op de verworven studiepunten van je vorige bacheloropleidingen en verschuift de grens naar 420 verworven studiepunten (voor de bachelor verpleegkunde is dit 480 studiepunten).
Voor een masterdiploma is die grens gelijk aan het ‘normale’ totale aantal masterstudiepunten van de masteropleiding die je in het jaar van aanvraag volgt, plus 30.