Studievoorwaarden

Je volgt een financierbare opleiding
Je kan een studietoelage ontvangen voor het behalen van 2 graduaten, 2 bachelors, 1 master, 1 schakelprogramma, 1 voorbereidingsprogramma en 1 educatieve graduaats-, bachelor- of masteropleiding.

Let op! Heb je al een diploma voor 3 bachelors, dan kan je geen studietoelage meer krijgen voor het volgen van een educatieve bacheloropleiding.
Voorbeeld: je hebt een diploma bachelor Sociaal Werk + een diploma bachelor Verpleegkunde + een diploma bachelor Bedrijfsmanagement. Je kan GEEN studietoelage meer ontvangen voor je educatieve bachelor Lager Onderwijs.
Hetzelfde geldt als je al een diploma hebt voor 3 graduaten of 2 masters.

Voor een vervolgopleiding (bv. BanaBa, ManaMa, postgraduaat, …) en de voorbereidingsprogramma’s hierop, kan je geen studietoelage krijgen.
De afdeling Studietoelagen houdt rekening met je volledige studiehistoriek, ongeacht of je er in het verleden een studietoelage voor hebt ontvangen.

Je studeert met een diplomacontract
Je komt enkel in aanmerking als je ingeschreven bent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar).
Als je omwille van een ernstige ziekte minder dan 27 studiepunten opneemt, dan kan je een uitzondering aanvragen aan de hand van dit attest.
Studiepunten die je opneemt met een credit- of examencontract geven geen recht op een studietoelage.

Als je tijdens het academiejaar je inschrijving wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor je studietoelage.

Je hebt nog studietoelagekrediet
Je hebt recht op een studietoelage voor zover je over studietoelagekrediet beschikt:

  • als je voor het eerst in het hoger onderwijs bent ingeschreven, krijg je een startkrediet van 60 studiepunten;
  • de volgende academiejaren is je studietoelagekrediet gelijk aan het aantal studiepunten waarvoor je in het voorgaande studiejaar een credit hebt behaald (met een maximum van 60 studiepunten);
  • als je onvoldoende studietoelagekrediet hebt, wordt je jokerkrediet aangesproken (= reserve van 60 studiepunten voor je volledige studieloopbaan).

Je hebt je verwervingsgrens nog niet bereikt
Het recht op studietoelage vervalt als je teveel studiepunten hebt ­verworven zonder een diploma te behalen.

Voor het behalen van je eerste graduaats- of bachelordiploma kom je in aanmerking voor een studietoelage­ voor het aantal studiepunten van de totale studieomvang van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven, vermeerderd met 60 studiepunten.

Voor het behalen van je tweede graduaats- of bachelordiploma­ kom je in aanmerking voor de totale studieomvang van je behaalde opleiding, vermeerderd met de totale studieomvang van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven, vermeerderd met 60 studiepunten.

Voor een masterdiploma is die grens gelijk aan de totale studieomvang van de masteropleiding die je in het jaar van aanvraag volgt, vermeerderd met 30 studiepunten­.

Voor het behalen van een bijkomend educatief graduaats-, bachelor- of masterdiploma wordt de verwervingsgrens verhoogd met de totale ­studieomvang van deze opleiding.