Studievoorwaarden

De afdeling Studietoelagen houdt rekening met je volledige studiehistoriek, ongeacht of je in het verleden een studietoelage hebt ontvangen.

Je volgt een financierbare opleiding
Je kan een studietoelage ontvangen voor het behalen van 2 graduaten, 2 bachelors, 1 master, 1 schakelprogramma, 1 voorbereidingsprogramma en 1 extra educatieve graduaats-, bachelor- of masteropleiding. Wanneer je al 3 graduaten of 3 bachelors of 2 masters behaalde, dan kom je niet meer in aanmerking voor respectievelijk een educatieve graduaats-, bachelor- of masteropleiding.
Voor een vervolgopleiding (bv. BanaBa, ManaMa, postgraduaat, …) en de voorbereidingsprogramma’s hierop, kan je geen studietoelage krijgen.

Je studeert met een diplomacontract
Je komt enkel in aanmerking als je ingeschreven bent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten. In het jaar dat je je diploma kan behalen, mag het aantal studiepunten lager zijn.

Als je omwille van een ernstige ziekte minder dan 27 studiepunten opneemt, kan je een uitzondering aanvragen aan de hand van dit attest.

Studiepunten die je opneemt met een credit- of examencontract geven geen recht op een studietoelage.

Als je tijdens het academiejaar je inschrijving wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor je studietoelage.

Je hebt nog studietoelagekrediet
Je hebt recht op een studietoelage voor het aantal studiepunten dat je opneemt voor zover je over studietoelagekrediet beschikt:

  • als je voor het eerst in het hoger onderwijs bent ingeschreven, krijg je een startkrediet van 60 studiepunten;
  • de volgende academiejaren is je studietoelagekrediet gelijk aan het aantal studiepunten waarvoor je in het voorgaande studiejaar credits hebt behaald (met een maximum van 60 studiepunten);
  • als je onvoldoende studietoelagekrediet hebt, wordt je jokerkrediet aangesproken (= reserve van 60 studiepunten voor je volledige studieloopbaan).

Je hebt je verwervingsgrens nog niet bereikt
Het recht op studietoelage is beperkt, het vervalt als je te veel studiepunten hebt verworven (= studiepunten waarvoor je een creditbewijs hebt behaald) zonder een diploma te behalen. Houd hiermee rekening als je heroriënteert.