Vermindering studiegeld

Ontvang je een studietoelage van de Vlaamse overheid, dan betaal je aan je onderwijsinstelling het beurstarief.

Ligt je referentie-inkomen onder de maximumgrens, maar kom je niet in aanmerking voor een studietoelage omdat je niet aan de studievoorwaarden voldoet (bv. bij onvoldoende studietoelagekrediet, een creditcontract), dan kan je een vermindering van het studiegeld aanvragen bij je onderwijsinstelling.

Is je inkomen te hoog en is het verschil tussen je referentie-inkomen en de maximumgrens niet groter dan € 3 227 (bedrag 2020-2021), dan betaal je het bijna-beurstarief.

Als je geen studietoelage ontvangt omwille van het kadastraal inkomen, kan je misschien toch in aanmerking komen voor een vermindering van het studiegeld.