Werken als student

Als student mag je gedurende het hele jaar werken, zowel tijdens het academiejaar als in de zomervakantie.

De gevolgen voor de sociale zekerheid, je kinderbijslag (domicilie in Brussel) en je Groeipakket (domicilie in Vlaanderen) zijn verschillend en afhankelijk van je statuut: werknemer of zelfstandige. Ook voor de belastingen kunnen er gevolgen zijn als je als student werkt.

Let op! Maatregelen COVID-19.
De regering besliste dat je uren van het tweede kwartaal niet meetellen voor je 475 uur, terwijl je toch recht blijft hebben op verminderde sociale bijdragen én groeipakket. Deze maatregel geldt voor álle jobstudenten en is niet beperkt tot een bepaalde sector. Je inkomsten als student in het tweede kwartaal zullen ook niet meegerekend worden om te bepalen of je fiscaal ten laste blijft van je ouders.

 Meer informatie kan je terugvinden op student at work.

Meer informatie