Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren

Zodra je je aan een hogeschool of universiteit inschrijft, neem je een aantal studiepunten op. Wijzig je in de loop van het academiejaar iets aan je inschrijving, dan kan het aantal opgenomen studiepunten veranderen. Dat kan een invloed hebben op je recht op kinderbijslag en/of studietoelage. Informeer je ook over de gevolgen voor je studiegeld en leerkrediet.

Concreet

Meer informatie

  • in het onderwijs- en examenreglement
  • bij de studentenadministratie van je onderwijsinstelling
  • studentenportaal