Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren

Wijzig je in de loop van het academiejaar iets aan je inschrijving, dan kan het aantal opgenomen studiepunten veranderen. Dat kan een invloed hebben op je recht op kinderbijslag/Groeipakket en/of studietoelage. Informeer je ook over de gevolgen voor je studiegeld en leerkrediet.

Concreet

Meer informatie over je opgenomen studiepunten en leerkrediet

  • in het onderwijs- en examenreglement
  • bij de studentenadministratie van je onderwijsinstelling
  • studentenportaal